Неделя, 05 Декември 2021
АУТО КАЛЕНДАР
НАЦИОНАЛЕН ЕВРОПЕЙСКИ СВЕТОВЕН
 
Национален Календар
<< back
 
OFF-ROAD РАЛИ КОМ - ЕМИНЕ 2002 - 17-20.07.2002 г.
Национален Off-Road Рали Шампионат на България за 2002
втори кръг
 
Допълнителни разпоредби


Тип на състезанието - Национален шампионат на България по Оff-road
Технически преглед и техническа конференция - 16 юли 2002 г.
Старт на състезанието - София 17 юли 2002 г.
Финал на състезанието - Слънчев Бряг 20 юли 2002 г.
Трудност:
- За клас “Екстремен” средна трудност тип “ТРОФИ”
- За клас “Туризъм” средна трудност тип ”РАЛИ РЕЙД”
- За клас “Ендуро” Маратонски преход

Организатор: “Трофи Клуб България”

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
1. Изтеглете регистрационния талаон.
2. Разпечатайте го и го попълнете.
3. Подаване на заявките за участие става в “Трофи Клуб България” на адрес: град София, ул. Милин камък 5 - всеки петък след 18.30.
4. Подаването на заявката се смята за валидно при плащане на 50% от състезателната такса в определения срок.

КОНТАКТ С ОРГАНИЗАТОРИТЕ
Телефони: 048 895656, 087 712127 (д-р Дойчинов)
Адрес: град София, ул. Милин камък 5 - всеки петък след 18.30

Финансови условия за участие и срокове за записване:

Такса за участие:

АВТОМОБИЛИ
1 Личен отбор * 160 лв. на човек
2 Клубен отбор * 160 лв. на човек
3 Медиен отбор ** 60 лв. на човек
4 Фирмен отбор*** 600 лв. на автомобил /за двама човека/
5 Рекламен отбор**** 1000 лв. на автомобил /за двама човека/
6 Сервизни автомобили /по един за отбор/ 80лв. на човек

МОТОЦИКЛЕТИ
Личен отбор * 160 лв. на човек
Клубен отбор * 160 лв. на човек
Медиен отбор ** 60 лв. на човек
Отбор на полицията 60 лв. на човек
Фирмен отбор *** 300 лв. за мотоциклет
Рекламен отбор **** 500 лв. за мотоциклет
Сервизни автомобили /по един за отбор/ 80 лв. на човек

забележки:
* Няма ограничения за вида на личните спонсори, при спазване на условията на организатора за брандиране на автомобила.
** Медийният отбор е такъв, когато в него участват редовни служители на медията формирала отбора. / по един автомобил за медия /. За повече информация на тел: 088 317 929 Ина Георгиева.
*** Фирмен отбор е този състезателен отбор, който е създаден от фирма желаеща да рекламира себе си, свой продукт или услуга, като екипажа трябва да е съставен от служители на същата фирма.
**** Рекламен отбор е този състезателен отбор, който чрез името и публичните си изяви рекламира фирма, продукт, услуга или медия, без да е съставен от служители на рекламирания субект.

Отстъпки за участниците:
За участвалите в първия кръг на шампионата ( 5% отстъпка ) 152 лв.
Асоциирани членове на клуба ( 5% отстъпка ) 152 лв.
Редовни клубни членове ( 15% отстъпка ) 136 лв.
Гости на състезателите: не се предлага като организиран пакет

Чужденци: 150 ЕUR

Лица , които не са регистрирани под някоя от споменатите форми, няма да бъдат допускани до местата за бивак, почивка и хранене, както и до състезателното трасе. Такива лица се приемат като публика и нямат каквито и да е права по време на състезанието, освен да го наблюдават от указаните места.

Начин и срок за плащане на таксите

Подаването на заявката се смята за валидно при плащане на 50% от състезателната такса в определения срок. При подаване на заявките след упоменатия срок, състезателната таксата се увеличава с 50%!
Начало на записванията 14 Юни 2002 г. Край на записванията 5 Юли 2002 г.

Таксата включва :
1. Професионално изработена пътна книга.
2. Квалифициран съдийски екип.
3. Комплект състезателни номера, баджове и рекламна фланелка.
4. Две нощувки в дву-звездни хотели на 17 и 18 юли.
5. За състезателите от страната и чужбина – бонус допълнителна нощувка в хотел Тривия, гр.София на 16 юли.
6. Закуска в упоменатите хотели.
7. Суха храна за състезателния ден.

Таксата не включва:
1. Горивото за автомобилите.
2. Нощувките на 19 и 20 Юли.
3. Всякакъв вид застраховка на състезателя и автомобила.
4. Евакуацията на аварирал или излязъл от трасето автомобил.
5. Консумацията в ресторантите на хотелите обявени за нощувка.

Регламент:

Общи задължителни изисквания за участниците:
Гориво за минимум 100 км.
Бивачни принадлежности / палатка, спален чувал, постелка /
Пожарогасител 1л. /за мотористите0.5л./ и аптечка.
Мобилен телефон / номерът се съобщава на организатора /
Консервирана храна за два дена.
Здрав съд с 5л. вода / за мотористите 2л./
Имената на състезателите и тяхната кръвна група да са написани на предните врати под стъклото.
За мотористите на резервоара за гориво.
Планинска застраховка.

Журналисти:
Журналистите желаещи да участват като състезатели в която и да е категория, получават отстъпка като на пълноправни клубни членове / 15% /. Журналисти желаещи да отразяват състезанието със собствен транспорт, без да се състезават получават отстъпка от 50%. Журналисти желаещи да отразяват състезанието с транспорт на организатора, ще спазват определена програма организирана от пресцентъра на състезанието.

Състезателен автомобил:
Всеки автомобил , регистрирал се като “Състезателен автомобил “в клас Е или Т, който е преминал успешно техническия оглед и е допуснат до класа за който е кандидатствал. По правило, недопуснатите до клас Е автомобили се насочват към клас Т. Състезателният автомобил трябва да отговаря, както на общите изисквания за участие, така и на специфичните условия в класа за който кандидатства. Състезателният автомобил трябва да измине цялото разстояние от състезателния ден на собствен ход. Допуска се буксирането на състезателен автомобил, но само от друг състезателен автомобил. Сервизен автомобил няма право да тегли, превозва или бута състезателен автомобил.

Сервизен автомобил:
Автомобил с отличителен знак “сервизен автомобил на отбор ……..” /надписа се поставя от отбора и е задължителен/ Този автомобил няма право да се движи по трасето на специалните участъци. Може да придружава състезателните автомобили, към които принадлежи, по време на етапите за връзка, както и да им оказва сервизна помощ в тези етапи, без да пречи на движението по пътя. Сервизния автомобил няма право, под каквато и да е форма да подпомага движението на състезателния автомобил по време на свързващите етапи. Констатирани нарушения се наказват с наказателно време до 6 часа.

Гости:
Това са всички хора, регистрирали се като “Гости на състезанието”. На гостите със самостоятелен транспорт ще се раздава пътна карта от републиканската пътна мрежа, указваща местата за нощувка и някои по-интересни места за наблюдение на състезателното трасе. Тези хора са добре дошли на всички забавни мероприятия съпътстващи състезанието. Гости с високо проходими автомобили ще бъдат допуснати до етап за ориентиране през последния състезателен ден.

Описание на състезанието:

Трасето съдържа следните участъци:

Специален участък:
Участък при който се засича време за преминаването му. Този тип участъци не са скоростни, а изискват умения за екстремен off-road, както и специална екипировка за преодоляването им. В този участък автомобилите се движат индивидуално. Ориентирането става по пътна книга и лентова маркировка. Спирането по трасето без причина е забранено. При повреда на автомобил, екипажа трябва максимално бързо да освободи състезателното трасе. При невъзможност за преминаване по означеното трасе, автомобила се изтегля на безопасно място и се изчаква преминаването на следващите автомобили. При загубване на вярната посока на трасето, трябва да се внимава да не се навлезе по посока на движението. При настъпил инцидент от такава маневра, вина носи движещият се срещу посоката на движение автомобил.
Времеизмерването може да е ръчно с точност до секунда. Полученото време се добавя към времето валидно за крайното класиране в състезанието.

Затворен кръг:
Това е състезателно трасе, заградено с ленти. Трасето е скоростно. По трасето не може да има повече от един автомобил.
Времеизмерването може да е ръчно с точност до секунда. Полученото време се добавя към времето валидно за крайното класиране в състезанието.

Етап за ориентация:
Комбинация от проходими и трудно проходими горски пътища, както и къси асфалтови отсечки. Етапа за ориентация се преминава за контролно време. Включването в контролното време не носи наказателни минути. При финиширане след контролното време, всяка минута се добавя към общото време за крайното класиране в състезанието. Пристигането преди контролното време не носи нито наказание нито бонус от минути. Ориентирането в този етап става по пътна книга (road book). В етапа за ориентация автомобилите могат да се движат групово, но крайното отчитане на контролното време е индивидуално, според стартовата позиция.
В етапа за ориентиране се включва навигационна точка (НТ) и часова контрола (ЧК). Маркирането на НТ се осъществява самостоятелно от екипажа, а на ЧК от съдия с печат. Пропускането на НТ носи 30 мин. наказателно време. Пропускането на ЧК носи 2 часа наказателно време.

Етап за връзка:
Това е етап, свързващ два последователни специални етапа. Маршрута на този тип етапи преминава през коларски пътища, населени места, асфалтови пътища от републиканската пътна мрежа, някои от тях с оживено движение. Това не е състезателен етап и състезателите са длъжни да спазват “Закона за движение по пътищата”. ПТП възникнало по вина на състезател, се наказва според законите на страната. Етапа за връзка е задължителен и пропускането му се наказва с наказателно време до 6 часа.

Правила за движение по време на състезанието:

Стартиращ автомобил:
Старт на специален участък, в началото на състезателния ден. Реда на стартирането и точното време за стартиране на специалните участъци ще се определя със жребий от предната вечер. При положение, че автомобил който трябва да стартира в точен час, не е на линията за старт, отброяването на времето му започва при изтичането на предварително обявеното време, а не от физическото стартиране на автомобила. Отбор пропуснал стартовото си време с повече от 3 минути, тръгва след последния редовно стартирал автомобил.
Старт на специален участък, в края на състезателния ден. Стартирането при такъв участък се осъществява по реда на пристигане до този участък, но не по-рано от указаното от съдията на участъка време.

Специален участък:
Участък при който се засича време за преминаването му. В този участък автомобилите се движат индивидуално. Спирането на трасето без причина е забранено. При повреда на автомобил, екипажа трябва максимално бързо да освободи състезателното трасе. При загубване по трасето, трябва да се внимава да не се навлезе по посока на движението. При настъпил инцидент от такава маневра, вина носи движещият се срещу посоката на движение автомобил. Времеизмерването може да е ръчно с точност до минута.

Етап за връзка:
Това е етап, свързващ два последователни специални етапа. Маршрута на този тип етапи преминава през населени места, асфалтови пътища от републиканската пътна мрежа, някои от тях с оживено движение. Това не е състезателен етап и състезателите са длъжни да спазват “Закона за движение по пътищата”. ПТП възникнало по вина на състезател, се наказва според законите на страната. Етапа за връзка е задължителен и пропускането му се наказва с наказателно време до 6 часа.

Затворен кръг:
Това е състезателно трасе, заградено с ленти.. По трасето не може да има повече от един автомобил. Времеизмерването трябва да е електронно. Времеизмерването се осъществява с точност до стотна.

Гориво:

В пътната книга на състезателите са оказани бензиностанции покрай които се минава и типа гориво което предлагат. Средното разстояние между бензиностанциите е 100 км.

Медицинско осигуряване:

В организацията на състезанието участват двама правоспособни лекари планински спасители, с оборудване за оказване на спешна медицинска помощ. Всички бази на планинска спасителна служба през които ще преминава състезанието ще бъдат в готовност за оказване на медицинско съдействие. Медицинския екип ще обслужва само травматични случаи.
Внимание: Всеки екипаж трябва да има готовност да окаже долекарска помощ на пострадал състезател и по най-бърз начин да извести организатора за настъпилия инцидент. При оказване на медицинска помощ , на оказалия съдействие екипаж се опростява натрупаното наказателно време от регистрирания час на инцидента.

Техническо осигуряване:

Техническото осигуряване се осъществява от личен сервизен автомобил с отличителен знак “сервизен автомобил на отбор ……..” /надписа се поставя от отбора и е задължителен/
Сервизният автомобил може да придружава състезателния само по време на етапите за връзка, без да пречи на движението по пътя. Този автомобил няма право да се движи по трасето на специалните участъци. Сервизния автомобил няма право, под каквато и да е форма да подпомага движението на състезателния автомобил по време на свързващите етапи. Това може да става само от друг състезателен автомобил. Констатирани нарушения се наказват с наказателно време до 6 часа.
За клас “ендуро” сервизният автомобил може да е лека кола, която да пренася бивачните съоръжения на отбора.
Евакуацията на аварирал състезателен автомобил се извършва според ситуацията. При по сериозни повреди изтеглянето на автомобила става след състезателния ден.
След всички автомобили ще се движи съдийска кола, която може да вземе екипажа на аварирал автомобил.

Оценяване на състезателите:

Единственият критерий за оценка на състезателите е времето. Победител става екипажа с най-малко общо време. Натрупването на общото време става по следния начин:
1. Специален етап – идеалното време за което е преминат участъка.
2. Етап за ориентиране с контролно време: на включилите се във времевия лимит не се добавя наказателно време. При пресрочване на времевия лимит, всяка минута се добавя към общото състезателно време.
3. Пропускането на часова контрола или навигационна точка води до прибавяне на наказателни минути към общото състезателно време.
4. Етап за връзка: не се засича време, но преминаването се контролира. Всеки ден след 20 часа всички съдии ще напускат часовите контроли.

Дисквалификация:

Дисквалифицират се екипаж или състезател, които грубо нарушават нормите за спортен морал и етика. Дисквалифицира се екипаж който е предизвикал ПТП, поради несъобразяване с правилника на състезанието. Дисквалифицира се отбор променил своя статут след извършената административна регистрация. Дисквалифицира се отбор, който отреже живо дърво за да премине по-бързо по трасето.

Контестации:

Разглеждат се контестации подадени в писмен вид до 3 часа след приключване на състезателния ден и при внесен депозит от 100 лв. При уважаване на контестацията депозита се връща.

Награден фонд:

Наградния фонд е материален и ще бъде обявен на техническата конференция.

Реклама:

Рекламата на лични спонсори е без ограничение, при спазване на условията на организатора.

Реклама по състезателните автомобили:
Състезателните автомобили не трябва да са облепени с рекламни надписи до техническия преглед. На техническия преглед се извършва разлепване на стикерите за стартов номер, плакат на състезанието и рекламните материали на спонсорите на състезанието. При нежелание за разполагане на рекламата на спонсорите на състезанието върху състезателния автомобил, състезателната такса на екипажа се увеличава със 100%. Плака останала от друго състезание, трябва да се махне или закрие. Състезателен номер останал от други състезания, трябва да се махне или зачеркне с диагонална черна линия, широка 3 см.

Реклама на лични спонсори:
Рекламата на личните спонсори по автомобилите не е ограничена, при положение че не закрива стикерите залепени от организатора. Тя се поставя след разполагане на стикерите за състезанието. На състезателното трасе и в близост до него, строго се забранява реклама на лични спонсори от всякакъв вид (устна, печатна, виртуална и др.). При нарушение, организаторът има право да наложи санкции на нарушителите. Рекламирането на лични спонсори на местата за бивак е възможно, след даване на писмено разрешение от страна на организатора и може да се извършва само на територията на организиран отборен бивачен лагер, намиращ се на не по малко от 200 метра от основния бивак.

Храна:

Организаторът осигурява закуска по време на хотелския престой на 16, 17 и 18 юли. Всеки ден при старта на състезателите ще се раздава суха храна.

Нощувки:

Първите два състезателни дена завършват в хотелски комплекси с две звезди.
16 юли - “хотел Тривия” само за гости от страната и чужбина.
17 юли - “хотел Рибарица” по трима или четирима в стая.
18 юли - “хотел Импулс” курорт Узана.
19 юли - бивак на палатка в близост до хижа “Върбишки проход”. В хижата има ограничен брой стаи с 4 легла.
20 юли - бивак на палатки в къмпинг “Луна”. В близост има хотели в град Бяла.

нагоре
 Новини
АУТО АНАЛИЗИ
АУТОМОБИЛИ
АУТОЧАСТИ
ИСТОРИЯ
НАЦИОНАЛНИ
СВЕТОВНИ
СЪОБЩЕНИЯ
TAG HEUER timing systems
 Най-новото
Nissan Patrol на старо (Авто Пазар)АУТО АНАЛИЗИ
Toyota Land Cruiser на старо (Авто Пазар)АУТО АНАЛИЗИ
Bugatti Veyron 16.4 - най-скъпата и бърза кола на планетата (Монитор)АУТОМОБИЛИ
PORSCHE Cayenne (Авто Журнал)АУТОМОБИЛИ
VOLKSWAGEN Audi Magellan ПЪТЕШЕСТВЕНИКЪТ (Авто Журнал)АУТОМОБИЛИ
Ironman Load Plus ™ helper spring system АУТОЧАСТИ
IRONMAN Suspensions 4x4АУТОЧАСТИ
МАГАЗИН VW SKODAАУТОЧАСТИ
AUTO XT aрхив АУТО ИНФОИСТОРИЯ
AUTO XT aрхив АУТО ФОРУМИСТОРИЯ
AUTO XT aрхив КАЛЕНДАР и РЕЗУЛТАТИ на български и световни ралита 2002-2004ИСТОРИЯ
AUTO XT aрхив на български ралита 2002-2004ИСТОРИЯ
Gumball 3000 в София! НАЦИОНАЛНИ
Рали България ще бъде 6-ти кръг от Европейския рали шампионат през 2011НАЦИОНАЛНИ
33 Поршета ще се борят в класическото 24-ри часово състезание на НюрбургрингСВЕТОВНИ
Хуф и Мюлер споделиха победата в БърноСВЕТОВНИ
Pirelli сменя гумите за European Grand PrixСВЕТОВНИ
Рали Акрополис 2011СВЕТОВНИ
Шейкдаун Рали България 2011СЪОБЩЕНИЯ

 
© 2002-2011, auto [xt]. All rights reserved. Powered by [xt]. нагоре