auto [xt] - http://www.xtdev.com/auto

НАЦИОНАЛНИ : Джип–гюрултия през Балкана (Авто Пазар) - 03 Май 2002 - 01:40

 Пролетта в българският Офроуд се пукна само за две седмици. Първо се състоя осмомартенското дамско рали “Нежна мощ”. То обаче едвали може да мине за сериозно офроуд изпитание, камо ли състезание, въпреки че бе организирано от един от най-големите клубове у нас, “Древни римски пъ­тища”. Истината бе в провелия се преди две сед­мици и организиран от “4х4 Екстрими” пробег София-Самоков и послед­валия го в неделя “траял” на комплекс “Камбаните” над ж.к. ”Мла­дост”, за което “Авто­пазар” ви информира по­дробно. Оф­роу­д проява от то­зи ка­либър се със­тоя и мина­лата съ­бота и не­деля. Орга­ни­затори бяха “Древни рим­ски пъ­ти­ща” и друг оф­роуд клуб, но­сещ името “Ха­джикар 4х4”. Концепцията на това със­тезание бе по­добна на Самоков 2002, но все пак предлагаше нещо интересно и различно. Про­бегът през първия ден бе по маршрут София-Ботев­град. Той включ­ваше две трасета, едно по-леко и едно по-трудно, ка­то лес­ното бе за ама­тьори и лю­би­тели на офроуда с не толкова екс­тремни на­мерения, до­като по яките баири се пуснаха по-отбрани “ненор­малници”. Стартът бе на пл. “Ал. Невски”, а финалът бе на танковия полигон край Ботевград. По лекото трасе се пуснаха седем джипки, а по труд­ното - 27. Бе пред­видено кон­тролно време от 5 часа, като в него не се вмес­тиха общо седем автомо­била. В екшъна през 2-я ден се впус­наха само 10 от фини­ши­ралите 20 автомобила. Тук лебедката се оказа жиз­не­нонеобходим уред. В общи линии G-класата на Mer­cedes затвърди рено­мето си на най-проходим автомобил 4х4, тъй като първите двама Тодор Христов и Вла­диан Христов бяха именно с такива возила. На 3-то мяс­то остана Владимир Вушев с UAZ. Следващото голямо състезание органи­зирано от “Древни римски пътища” е “Предизвикателството Стара планина” Ком-Емине в периода 8-14 юли.

Светослав НАУМОВ
в-к Авто Пазар, 30.03.2002-05.04.2002 г., бр 13

 auto [xt]

Обратно

Powered by XTdesign, PHP & MySQL