SOS DoctorHouseCall.com


Web Site SOS DoctorHouseCall.com - enter.html

Медицинско-консултантски портал. Демо версия!
Пълният вариант е в процес на разработка.
Сайтът дава възможност за извличане на информация по различни медицински теми.
Атрактивна 3D анатомична визуална енциклопедия, позволяваща избор на темите в портала.
Навигацията в 3D раздела на демо версията е илюстрирана с избор на:
body>brain>cerebellum>publications,
body>heart,
skeleton>skull.

Models - jpg versions

Models - html versions

Vascular System - flash version

Nervous System - flash version

Muscular System - flash version

 
© 2001, XT. All Rights Reserved.